Giờ làm việc

8h00 - 17h00 (Thứ 2 - Thứ 7)

Hotline: 08 1900 8853

Email: cskh.vihabrand@gmail.comTIN TỨC - Thanh tra Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý giá cả thị trường

�vihabrand�

Là một trong những tỉnh, thành lớn của cả nước – Thành phố Hồ Chí Minh – là một Thành phố lớn sôi động và có cơ sở hạ tầng giao thông phát triển, cộng với sự năng động và có nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước… do đó, Thành phố Hồ Chí Minh rất thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Có thể nói, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những Thành phố có nguồn thu lớn của cả nước. Những năm gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả thị trường cũng như thực hiện nhiều chương trình bình ổn thị trường… Việc thực hiện điều hành giá cả kiên trì theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước trên địa bàn một Thành phố rộng lớn, đông dân cư đòi hỏi đội ngũ làm công tác thanh tra tài chính cần chủ động, linh hoạt, bám sát diễn biến của thị trường và khả năng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố để đưa ra hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền điều hành giá cả sao cho phù hợp nhất.

Nhận thức và xác định rõ điều này, trong những năm qua, mặc dù lực lượng còn mỏng, Thanh tra Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh luôn tranh thủ sự quan tâm của các cấp, các ngành và lãnh đạo Sở, phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trên địa bàn, xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra sao cho phù hợp với tình hình và điều kiện tổ chức, bộ máy hiện có cũng như tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, nhất là với giá cước vận tải và giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi, góp phần bảo đảm lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.

Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 22/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai và phối hợp triển khai quyết liệt các biện pháp bình ổn giá cả thị trường; thực hiện chương trình bình ổn thị trường, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý giá cả thị trường; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội…

Quý I năm 2015, Thanh tra Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập các Đoàn kiểm tra chấp hành pháp luật về giá tiến hành kiểm tra tại 102 siêu thị, 35 chợ, 101 điểm giữ xe tại các chợ, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, đơn vị hành chính nhà nước; 18 tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn Thành phố chấp hành mức giá tối đa ở khâu bán buôn, bán lẻ theo quy định tại Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/05/2014 của Bộ Tài chính…

Qua kiểm tra thực tế, tại các siêu thị, cửa hàng, đại lý bán các mặt hàng tham gia chương trình bình ổn. Đoàn kiểm tra có những ghi nhận như sau: các siêu thị, đại lý, cửa hàng có treo băng rôn hàng bình ổn, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Tại các chợ, các tiểu thương chấp hành việc niêm yết giá các mặt hàng tương đối đầy đủ. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở Ban quản lý các chợ thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về giá cho các tiểu thương. Đồng thời, tiếp tục thực hiện đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức phân loại các đơn vị, từng bước tiến tới tính đúng, tính đủ giá dịch vụ công để nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút sự tham gia đầu tư của các thành phần kinh tế. Tình hình giá cả hàng hóa trong tháng tiếp tục ổn định nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ người tiêu dùng đầy đủ, không có tình trạng khan hiếm hàng hóa làm giá cả tăng đột biến.

Kiểm tra các điểm giữ xe tại các chợ, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, đơn vị hành chính nhà nước. Trong đợt kiểm tra, đa số các điểm trông giữ xe thực hiện việc niêm yết và thu phí trông giữ xe theo Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND và Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 30/07/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu phí trông giữa xe trên địa bàn Thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn một vài điểm giữ xe không thực hiện việc niêm yết và thu phí giữ xe cao hơn quy định. Đoàn kiểm tra liên ngành về giá các quận, huyện đã lập biên bản xử phạt đối với những điểm giữ xe vi phạm. Qua đó, Đoàn kiểm tra của Thanh tra Sở Tài chính đã phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành về giá của các quận, huyện xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 276.612.000 đồng.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị của cấp trên về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tham mưu cho Sở Tài chính ban hành Quyết định số 5845/QĐ – STC – TTr về việc thành lập Tổ tiếp công dân trực thuộc Thanh tra Sở Tài chính cũng như nhiều giải pháp để chỉ đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng thời, củng cố lại địa điểm tiếp công dân hợp lý, trang bị vật chất cần thiết, phân công cán bộ, đảng viên có năng lực kinh nghiệm, am hiểu pháp luật làm công tác tiếp dân.

Đồng thời, công tác tiếp dân, nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Sở Tài chính theo Quyết định số 13274/QĐ – STC – TTr ngày 21/12/2007 và Quyết định số 7768/QĐ – STC – TTr ngày 25/7/2012 của Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quy trình này áp dụng cho việc giải quyết tất cả các khiếu nại tố cáo của công dân và tổ chức về lĩnh vực tài chính. Quy trình này qua thực hiện đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và cán bộ, công chức nhà nước trong việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, cơ quan và tổ chức; đồng thời tổ chức tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật; xử lý nghiêm minh người vi phạm; áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn các thiệt hại có thể xảy ra; đảm bảo cho quyết định được giải quyết được thi hành nghiêm chỉnh và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức nhà nước trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đúng theo chế độ, chính sách và pháp luật của Nhà nước.  

Có thể nói, những kết quả đạt được đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ, công chức Thanh tra Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là trong điều kiện khó khăn của một Thành phố lớn nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mặc dù lực lượng cán bộ thanh tra còn hạn chế, vừa thực hiện chương trình thanh tra theo kế hoạch vừa thường xuyên phối hợp với Thanh tra Thành phố, khi được điều động thực hiện các cuộc thanh tra liên ngành của Thành phố là những khó khăn, thử thách lớn, tác động không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của Thanh tra Tài chính địa phương.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, Thanh tra Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ:

Triển khai kiểm tra và xây dựng Kế hoạch việc chấp hành các quy định về quản lý giá, phí giữ xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 11672/QĐ-STC-TTr ngày 22/12/2014 của Sở Tài chính và Kế hoạch số 11673/KH-STC-TTra ngày 22/12/21014 của Thanh tra Sở Tài chính; Tiếp tục xây dựng Kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp trong việc kê khai và đăng ký giá theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/04/2014 của Bộ Tài chính.

Tiếp tục thực hiện kiểm tra việc chấp hành mức giá tối đa ở khâu bán buôn, bán lẻ của tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn Thành phố theo quy định tại Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/05/2014 của Bộ Tài chính.

Đồng thời, triển khai kiểm tra tình hình thực hiện mức giá kê khai của các sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi theo chỉ đạo của Cục Quản lý giá. Theo đó, Thanh tra Sở Tài chính sẽ phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Thành phố kiểm tra việc thực hiện giá bán, niêm yết giá, điều chỉnh giá các sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dành cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi được quy định tại Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06/11/2014 của các tổ chức, sản xuất kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. Qua đó, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí và hóa đơn. Thực hiện kiểm tra công tác quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô theo Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải.

Phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành về giá của các quận, huyện trong công tác kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại các điểm bán lẻ; chợ truyền thống; siêu thị; chợ đầu mối; nơi mua bán tập trung; các bến xe; các khu vui chơi giải trí và các điểm kinh doanh mặt hàng tham gia Chương trình bình ổn giá đóng trên địa bàn Thành phố…

Với truyền thống của một đơn vị nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, liên tục được UBND Thành phố và Bộ Tài chính tặng Bằng khen, Thanh tra Tài chính Thành phố mang tên Bác nói riêng và toàn ngành Thanh tra Tài chính nói chung đang vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Lê Thu

Bạn đang có vấn đề về pháp lý mà không biết cách giải quyết ?

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi 

CÔNG TY TNHH QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ VIHABRAND

Địa chỉ trụ sở: 20/1/6 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Email  : vihabrand@gmail.com

Website. http://phaplydoanhnghiep.vn; http://vihabrand.org

Tel : (028) 62 758 518 - Fax: (028) 62 758 519

Hotline: 0933 502 255 – 0934186339

 để được hỗ trợ và tiến hành các thủ tục pháp lý nhanh nhất và hiệu quả nhất, tư vấn MIỄN PHÍ

VIHABRAND CO.,LTD luôn sẵn sàng đón chào Quý Công ty và hân hạnh được phục vụ!

 Xin chân thành cảm ơn quý khách ghé thăm!

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẻ trả lời Trong 15 phút

Không có bình luận nào cả.