Giờ làm việc

8h00 - 17h00 (Thứ 2 - Thứ 7)

Hotline: 08 1900 8853

Email: cskh.vihabrand@gmail.comdịch vụ Chứng nhận - ISO - HACCP - TCVN - QCVN - MSMV

�vihabrand�

CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 (HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG)

CHỨNG NHẬN ISO 13485:2016 (HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ)

CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015 ( HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG)

CHỨNG NHẬN ISO 45001:2018 ( HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN NGHỀ NGHIỆP)

CHỨNG NHẬN ISO 27001: 2013 (HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN NINH THÔNG TIN)

CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018 ( HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM)

CHỨNG NHẬN ISO 28000:2007 (HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN NINH CHUỖI CUNG ỨNG)

CHỨNG NHẬN HACCP CODEX 2020 (HỆ THỐNG PHÂN TÍCH MỐI NGUY VÀ ĐIỂM KIỂM SOÁT TỚI HẠN)

CHỨNG NHẬN ISO 31000:2018 (HỆ THỐNG QUẢN LÝ RỦI RO)

CHỨNG NHẬN QCVN 01/2017/BCT - CHỨNG NHẬN HỢP QUY DỆT MAY

CHỨNG NHẬN QCVN 16:2019/BXD CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG

CHỨNG NHẬN QCVN 12-1:2011/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN VỆ SINH ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THỰC PHẨM

CHỨNG NHẬN QCVN 08:2020/BCT - VỀ VIỆC CHỨNG NHẬN HỢP QUY HÀM LƯỢNG CHÌ TRONG SƠN

 

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẻ trả lời Trong 15 phút

Không có bình luận nào cả.

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Theo VIHABRAND CO ., LTD , ISO 13485 là tiêu chuẩn quốc tế do tổ chức quốc tế ISO xây dựng trong lĩnh vực an toàn chất lượng sản phẩm thiết bị y tế. Tiêu chuẩn này có mối quan…

DỊCH VỤ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP

DỊCH VỤ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP

Theo tìm hiểu của tôi, ISO 14001 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường. Tiêu chuẩn này được phát triển bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và được công bố lần đầu tiên…

dịch vụ đăng ký Mã số mã vạch - Mã vạch nhanh

dịch vụ đăng ký Mã số mã vạch - Mã vạch nhanh

ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Các tổ chức sử dụng tiêu chuẩn để chứng minh khả năng cung cấp nhất quán các sản phẩm…